Wyszukaj w kolekcji VIII/2/1
Powrót  
Kolekcja: VIII/2/1,
Tytuł kolekcjiOpracowania programowe Pełnomocnika Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i Krajowego Biura Informatyki
Daty skrajne1966-1972
Język aktpl
Forma fizycznabroszury
Liczba stron2074
Uwagi
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji VIII/2/1)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 VIII/2/1 Analiza ankiety w sprawie oprogramowania maszyn ODRA-1204 N i ZAM-41 1967 ? 1 7
2 VIII/2/1 Projekt kierunkowego planu rozwoju informatyki - egz nr 62 (1970) 1970-03 8 84
3 VIII/2/1 Kompleksowy Plan Rozwoju Informatyki w Polsce na lata 1971 - 1975 (egz nr 8) 1970-03-10 85 180
4 VIII/2/1 Założenia do programu działania w dziedzinie maszyn matematycznych w Polsce na lata 1967 - 1970 1966-12 181 256
5 VIII/2/1 Zestaw pism ministerstw do KNiT w sprawie planów informatyzacji w 1970 r. 1970 257 301
6 VIII/2/1 Projekt planu produkcji maszyn matematycznych i urządzeń zewnetrznych w okresie lat 1971 - 1975 1969-10-17 302 313
7 VIII/2/1 Wykorzystanie elektronicznych maszyn cyfrowych w 1965 r. 1966-03 314 345
8 VIII/2/1 Program rozwoju informatyki w Polsce na tle rozwoju światowego 1973 346 367
9 VIII/2/1 Węzłowe problemy elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce w latach 1965 - 1970. 1964-09 368 418
10 VIII/2/1 Instrukcja dla delegacji udającej się na rozmowy do Komisji Planowania ZSRR w sprawie współpracy w dziedzinie elektronicznych maszyn matematycznych 1968-02-09 ? 419 469
11 VIII/2/1 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustalenia programu rozwoju automatyzacji i mechanizacji przetwarzania informacji w gospodarce narodowej w latach 1966 - 1970. 1965 470 552
12 VIII/2/1 Sejm - odpowiedź na dezyderat nr 1 z 12.XII.1969 r. 1970 553 556
13 VIII/2/1 PRETO - wystąpienie o przyznanie dodatkowych środków inwestycyjnych na zakup komputerów Mińsk-32 1966-04 557 635
14 VIII/2/1 Założenia rozwoju zastosowań ETO na lata 1971-1975 wraz z określeniem potrzeb w zakresie ilości EMC do przetwarzania informacji w skali krajowej. 1969-10 636 754
15 VIII/2/1 Rola Urzędu Pełnomocnika Rządu w zakresie przygotowania kadr dla elektronicznej techniki obliczeniowej 1969-10 755 797
16 VIII/2/1 Kompleksowy Krajowy Plan Rozwoju Mechanizacji i Automatyzacji Przetwarzania Informacji w latach 1966 - 1970. 1967-07 798 824
17 VIII/2/1 Notatka dla Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki w sprawie usprawnienia dotychczasowej współpracy pomiędzy Komitetem Nauki Techniki a Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 1968-04-16 825 832
18 VIII/2/1 Instrukcja wyjazdowa dla delegacji polskiej udającej się do Francji w sprawie współpracy w zakresie elektronicznej techniki obliczeniowej 1969 833 842
19 VIII/2/1 Protokół nr 1/70 z rozszerzonego posiedzenia z dnia 20 lutego 1970 r. Zespołu do Zaopiniowania Projektu Kompleksowego Programu Rozwoju Informatyki w Polsce w latach 1971-75 1970-02 843 903
20 VIII/2/1 Wnioski z posiedzenia zespołu do zaopiniowania projektu kompleksowego programu rozwoju eto w latach 1971 - 1975, ... 1970-03-01 904 911
21 VIII/2/1 Notatka w wyniku pobytu delegacji polskiej we Francji. 1968-07-02 912 915
22 VIII/2/1 Informacja o programie rozwoju ETO i stanie jego realizacji 1969-02-15 916 966
23 VIII/2/1 Informacja w sprawie zabezpieczenia potrzeb krajowych i eksportowych w zakresie elektronicznych maszyn matematycznych do przetwarzania danych. (zał. 3) 1968-04 967 972
24 VIII/2/1 Wytyczne wstępne w sprawie rozwoju zastosowań ETO na lata 1971 - 1975 wraz z określeniem potrzeb w zakresie potrzeb ilości EMC do przetwarzania informacji w skali krajowej (zał. 4) 1968-02 973 997
25 VIII/2/1 Wstępny projekt programu zastosowań urządzeń transmisji danych w Polsce w latach 1971 - 1975. (zał. 5) 1969-02 998 1003
26 VIII/2/1 Notatka o rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej (zał. 6) 1968-10-15 1004 1019
27 VIII/2/1 Automatowe przetwarzanie informacji (zał. 7) 1969 1020 1038
28 VIII/2/1 Niektóre problemy oraz wnioski i postulaty dotyczące działalności Urzędu Pełnomocnika Rządu Do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (zał 9) 1969-02-18 1039 1048
29 VIII/2/1 Protokół nr 8/69 z posiedzenia Prezydium Komitetu Nauki i Techniki w dniu 20 lutego 1969 r. 1969-02-20 1049 1069
30 VIII/2/1 INFORMATYKA. Program rozwoju na lata 1971 - 1975. (egz. nr 75) 1970-03 1070 1144
31 VIII/2/1 Sprawozdanie z pobytu w Wielkiej Brytaniie delegacji polskiej pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds ETO prof. Stanisława Kielana w okresie 20-25 lutego 1967 r. 1967-02-20_25 1145 1177
32 VIII/2/1 S P R A W O Z D A N I E PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ze stanu realizacji postanowień Uchwały Nr 388/66 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1966 r. w sprawie stosowania maszyn matematycznych i maszyn analitycznych w gos 1969-10-20 1178 1225
33 VIII/2/1 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustalenia programu automatyzacji i mechanizacji przetwarzania informacji w gospodarce narodowej w latach 1966 - 1970. 1965-05 1226 1239
34 VIII/2/1 Koncepcja powołania Krajowego Biura Koordynacji Informatyki (KBKI) - projekt Uchwały Rady Ministrów 1970-08 1240 1375
35 VIII/2/1 INFORMATYKA. Program rozwoju na lata 1971 - 1975 (egz. nr 6) 1970-03 1376 1512
36 VIII/2/1 Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 1970 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania projektu kompleksowego programu rozwoju ETO w latach 1971 - 1975 1970-01-02 1513 1515
37 VIII/2/1 Kompleksowy Plan Rozwoju Informatyki w Polsce na lata 1971 - 1975. (egz. nr 6) 1970-02 1516 1610
38 VIII/2/1 Protokół nr 10/70 z posiedzenia Prezydium KNiT w dniu 6 marca 1970 r. 1970-03-06 1611 1614
39 VIII/2/1 Protokół z konferencji odbytej w dniu 10 maja 1968 r. w sprawie zabezpieczenia potrzeb krajowych i eksportowych w elektroniczne maszyny matematyczne do przetwarzania danych 1968-05-10 1615 1626
40 VIII/2/1 Zasadnicza koncepcja rozwoju sprzętu informatyki w latach 1971 - 1975 1971 1627 1674
41 VIII/2/1 Informacja o stanie przetwarzania danych w kraju oraz o kierunkach rozwoju na lata 1968/69. 1968 1675 1699
42 VIII/2/1 Protokół n r 27/69 z posiedzenia Prezydium KNiT w dniu 27 listopada 1969 r. (egz. nr 44) 1969-11-27 1700 1715
43 VIII/2/1 Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 388/66 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1966 r. w sprawie stosowania maszyn matematycznych i maszyn analitycznych w gospodarce narodowej w latach 1966 - 1970. 1969-12 1716 1757
44 VIII/2/1 Informacja o rozwoju elektronicznych maszyn matematycznych 1968-01-19 1758 1771
45 VIII/2/1 Informacja na temat stanu prac w zakresie opracowania kompleksowego programu rozwoju ETO na lata 1971-1975 oraz opracowania projektu Uchwały KERM w powyższej sprawie. 1968? 1772 1774
46 VIII/2/1 Notatka informacyjna w sprawie stanu prac związanych z przygotowaniem i uruchomieniem produkcji elektronicznych maszyn matematycznych. 1967-04-25 1775 1782
47 VIII/2/1 Notatka w sprawie programu rozwoju informatyki w Polsce na lata 1971 - 1975 (porównanie). 1970-03 1783 1787
48 VIII/2/1 Prognoza rozwoju informatyki w Polsce w latach 1976 - 85 oraz wnioski dla opracowania programu rozwoju informatyki w Polsce na lata 1976-80 /I wersja programu/. 1973 1788 1866
49 VIII/2/1 Załącznik do Rozdziału 5 Kompleksowego Programu Rozwoju Informatyki w Polsce na lata 1971 - 1975 (egz. nr 8). 1970-03-10 1867 1946
50 VIII/2/1 Kierunki rozwoju informatyki w Polsce w latach 1973 - 1980. 1974-01 1947 1986
51 VIII/2/1 Kierunki rozwoju przemysłu środków informatyki do roku 1980. 1974-01 1987 2000
52 VIII/2/1 Zarządzenie Nr 2 Pełnomocnika Rządu Do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z uchwały Nr 388/66 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1966 r. ... 1967-01-24 2001 2014
53 VIII/2/1 Zarządzenie nr 17 Pełnomocnika Rządu Do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z dnia 3 lipca 1967 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z uchwały nr 56/67 KERM .... 1967-07-03 2015 2017
54 VIII/2/1 Notatka w sprawie zmian w przygotowaniu i organizacji produkcji EMM oraz zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej 1969-01-14 2018 2058
55 VIII/2/1 Rozwój informatyki na świecie i w Polsce. 1972-04 2059 2074

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×