Wyszukaj w kolekcji VII/2/7
Powrót  
Kolekcja: VII/2/7,
Tytuł kolekcjiProf. Tadeusz Walczak (1929 - 2014)
Daty skrajne1963 - 2019
Język aktpl
Forma fizycznaartykuły, podręczniki, skany wykonane z odbitek kserograficznych
Liczba stron649
Uwagi
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji VII/2/7)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 VII/2/7 Najbliższe zamierzenia GUS w dziedzinie unowocześnienia techniki opracowań statystycznych 1966-01 1 4
2 VII/2/7 Zastosowanie EMC do przetwarzania danych statystycznych 1968-09 5 8
3 VII/2/7 Rok pracy elektronicznej maszyny cyfrowej w GUS 1969-03 9 14
4 VII/2/7 Niektóre aspekty dokładności danych statystycznych w świetle stosowania EMC 1969-06 15 19
5 VII/2/7 Bank danych statystycznych - ważny element racjonalnego systemu informacji 1970-03 20 25
6 VII/2/7 Technika obliczeniowa w systemie informacji 1970 26 30
7 VII/2/7 Elektroniczne przetwarzanie danych w NSP 1970 1970-11 31 37
8 VII/2/7 Niektóre aspekty metodologii projektowania rządowych systemów informatycznych 1977-12 38 42
9 VII/2/7 Niektóre problemy rozwoju informatyki w statystyce w latach osiemdziesiątych 1980-06 43 49
10 VII/2/7 Informatyka w okresie przemian 1982-01 50 52
11 VII/2/7 Spojrzenie na informatykę w statystyce z perspektywy 40-lecia Polski Ludowej 1984-07 53 60
12 VII/2/7 Siedemdziesiąt pięć lat oficjalnej statystyki polskiej. 1993-07 61 72
13 VII/2/7 Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki 2001-06 73 93
14 VII/2/7 Informatyka jako czynnik rozwoju statystyki w okresie 90 lat działalności GUS 2008-11 94 120
15 VII/2/7 Trudne drogi do pomiaru i poprawy jakości statystyki 2001-12 121 129
16 VII/2/7 Przebudowa polskiej statystyki w latach dziewięćdziesiątych i jej dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej 1998-07 130 142
17 VII/2/7 Statystyka wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. 1999-05 143 156
18 VII/2/7 Statystyka w świetle przemian społeczno-politycznych w świecie. 1994-02 157 165
19 VII/2/7 Rola i funkcje banków danych w Centralnych Systemach Informatycznych 1980-01 166 173
20 VII/2/7 Informatyczne aspekty rozwoju statystyki w 35-leciu Polski Ludowej. 1979-07 174 180
21 VII/2/7 Mikrokomputery w systemach informacyjnych 1989-02 181 189
22 VII/2/7 Źródła informacji w systemach informatycznych 1981-01 190 198
23 VII/2/7 Współdziałanie z systemem informacji statystycznej - zło konieczne czy szansa dla przedsiębiorstw? 1986-04 199 205
24 VII/2/7 Jakość danych w systemach informacyjnych 1987-10 206 210
25 VII/2/7 Strategia statystyki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1994-10 211 218
26 VII/2/7 System informacji statystycznej Unii Europejskiej 1994-11 219 227
27 VII/2/7 Powszechny dostęp do informacji statystycznej a obowiązek ochrony danych indywidualnych 1995-06 228 237
28 VII/2/7 O etyce zawodu statystyka 1995-08 238 246
29 VII/2/7 Nowe przepisy prawne Unii Europejskiej w sprawie statystyki 2009-08 247 259
30 VII/2/7 Niektóre aspekty metodologii projektowania rządowych systemów informatycznych 1978 260 291
31 VII/2/7 Rola i funkcje banków danych w centralnych systemach informatycznych 1980 292 323
32 VII/2/7 Źródła informacji w systemach informatycznych 1981 324 362
33 VII/2/7 System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej 1982-10-13 363 385
34 VII/2/7 Podstawowe cechy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej 1973-06 364 370
35 VII/2/7 Mikrokomputery w systemach informacyjnych 1989 371 408
36 VII/2/7 System informacji statystycznej a potrzeby informacyjne organów założycielskich i przedsiębiorstw. 1984 386 412
37 VII/2/7 Rejestry administracyjne jako źródło informacji i narzędzie integracji badań statystycznych 1990-10-17 409 453
38 VII/2/7 Współdziałanie z systemem informacji statystycznej - zło konieczne, czy szansa dla przedsiębiorstw? 1986 413 437
39 VII/2/7 Jakość danych w systemach informacyjnych 1988 438 463
40 VII/2/7 Zharmonizowany rejestr jednostek gospodarczych krajów EWG jako narzędzie integracji systemów informacyjnych i ich efektywnej standaryzacji. 1991 454 481
41 VII/2/7 Statystyka w warunkach transformacji ustrojowej kraju. 1993-11-23 482 529
42 VII/2/7 Pierwszy Światowy Dzień Statystyki 2011-01 530 543
43 VII/2/7 Jak mierzyć stan i rozwój informatyki? 1978-09 544 549

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×