Wyszukaj w kolekcji VII/1/3
Powrót  
Kolekcja: VII/1/3,
Tytuł kolekcjiHistoria katedr, instytutów i wydziałów informatyki
Daty skrajne1955-2010
Język aktpl
Forma fizycznamaszynopis, książki, artykuły, prezentacje
Liczba stron4355
UwagiPrezentacja opracowań o historii placówek dydaktycznych informatyki uczelni wyższych
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji VII/1/3)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 VII/1/3 Historia Katedry Budowy Maszyn Matematycznych PW 1970 1 5
2 VII/1/3 Dzieje badań w dziedzinie informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 2001-05-29 6 48
3 VII/1/3 Uniwersytet Ekonomiczny Poznań - Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996 - 2012 2012 49 208
4 VII/1/3 Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 1968 - 2008 2008 209 590
5 VII/1/3 40 lat minęło. Księga jubileuszowa Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 2009 591 927
6 VII/1/3 60 lat Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1952 - 2012 2012-05 928 979
7 VII/1/3 Informatyka (Wczoraj, dziś i jutro Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951 - 2001) 2001 980 1017
8 VII/1/3 Wczoraj, dziś i jutro Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951 - 2001 2001 1018 1263
9 VII/1/3 Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej u progu XXI wieku 2001 - 2011) 2011 1264 1284
10 VII/1/3 1964 - 2014. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska 2014 1285 1590
11 VII/1/3 20 lat Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej 1984 1591 1610
12 VII/1/3 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej - ulotka 2014 1611 1611
13 VII/1/3 60 lat Instytutu Matematycznego PAN 2008-11 1612 1613
14 VII/1/3 Konstrukcje wykonane w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Informatyki 2016 1614 1621
15 VII/1/3 Informatyka w UMK - 3 przedsięwzięcia w latach 80-tych 2009-12-06 1622 1638
16 VII/1/3 Subiektywna historia CYFRONET-u Kraków 2009-12-07 1639 1680
17 VII/1/3 Program rozwoju informatyki WASC 1973 1681 1724
18 VII/1/3 40-lecie Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów UE Wrocław - plakat 2016-09-30 1725 1725
19 VII/1/3 O 65 rocznicy pewnej ważnej decyzji, czyli o powołaniu Wydziału Łączności w Politechnice Warszawskiej 2016-09 1726 1729
20 VII/1/3 Księga 40-lecia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów 1976 - 2016 2016 1730 2015
21 VII/1/3 Śląska Akademicka Sieć Komputerowa. Historia budowy, struktura, eksploatacja 2003 2016 2031
22 VII/1/3 25 lat Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 2001 2032 2099
23 VII/1/3 Systemy i sieci komputerowe w Uniwersytecie Gdańskim 2010-05 2100 2157
24 VII/1/3 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW 2015 2158 2167
25 VII/1/3 Prof. Janusz Groszkowski wybrany dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej 1945-06-26 2168 2169
26 VII/1/3 40 lat minęło - Zaproszenie 2009-03-20 2170 2175
27 VII/1/3 60--lecie Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 2013-01-04 2176 2176
28 VII/1/3 Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996 - 2016 2017-01 2177 2439
29 VII/1/3 40 lat Wydzialu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 2004 2440 2442
30 VII/1/3 Historia informatyki w Politechnice Wrocławskiej 1999-06 2443 2464
31 VII/1/3 Refleksje na temat rozwoju informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 1994-03-22 2465 2472
32 VII/1/3 Co to jest? 2013 2472 2497
33 VII/1/3 Początki informatyki lubelskiej 1998-05-25 2498 2512
34 VII/1/3 XXX lat informatyki w Politechnice Lubelskiej 1998-05 2513 2524
35 VII/1/3 25-lecie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej 2014-05-15 2525 2560
36 VII/1/3 50-lecie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 2017-06-23 2561 2564
37 VII/1/3 Dwadzieścia lat w tworzeniu tradycji Wydziału Automatyki 1984 2565 2575
38 VII/1/3 Współpraca Instytutu Informatyki z KiZPS Siarkopol w Tarnobrzegu (1982 - 1990) 2017 2576 2584
39 VII/1/3 Zatrzymane w pamięci 2015 2585 2616
40 VII/1/3 Początki i rozwój informatyki na Politechnice Wrocławskiej 2014 2617 2626
41 VII/1/3 Informatyzacja uczelni wrocławskich przed 1989 r. 2014 2627 2636
42 VII/1/3 E-maile z USA jechały pociągierm... 2014-10 2637 2646
43 VII/1/3 XXX-lecie Instytutu Matematycznego PAN i informatyki w Polsce 1979-02 2647 2649
44 VII/1/3 UMC-1 - pierwszy produkowany seryjnie polski komputer 2015-06-28 2650 2653
45 VII/1/3 WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KOLEBKĄ ZORGANIZOWANEGO RUCHU CYBERNETYCZNEGO NA WYBRZEŻU GDAŃSKIM W LATACH 1964-1974 2004 2654 2666
46 VII/1/3 20 lat Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej 2015 2667 2808
47 VII/1/3 Zaproszenie - Otwarcie Wydziału Zamiejscowego PJWSTK w Bytomiu 2008-10-04 2809 2814
48 VII/1/3 70 lat tradycji Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945 - 2015 2015 2815 3259
49 VII/1/3 Utworzenie Środowiskowego Centrum Obliczeniowego CYFRONET 1973-06-12 3260 3263
50 VII/1/3 Historia Instytutu (IMM) 2018-02-01 3264 3269
51 VII/1/3 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej u progu XXI wieku 2001 - 2011 2011 3270 3477
52 VII/1/3 10 lat Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk 3478 3574
53 VII/1/3 Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH 2018 2018 3575 3654
54 VII/1/3 Zaproszenie 50-lecie Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr 2018-12-07 3655 3656
55 VII/1/3 Historia Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 2019-03-17 3657 3660
56 VII/1/3 Zapiski z MIMUW 2016-06-01 3661 3663
57 VII/1/3 Dwudziestolecie Katedry Technologii Informacyjnych 2017 3664 3704
58 VII/1/3 Księga jubileuszowa 50-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 2018 3705 4178
59 VII/1/3 55 lat informatyki na Wydziale GGiIŚ AGH 2019-02 4179 4182
60 VII/1/3 IMM 2009 4183 4198
61 VII/1/3 Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy UMK 1976 - 1980 4199 4204
62 VII/1/3 Politechnika Śląska Wydział Automatyki i Informatyki 1985 4205 4232
63 VII/1/3 Osiągnięcia i perspektywy rozwojowe Instytutut Maszyn Matematycznych 1987-03 4233 4240
64 VII/1/3 Osiągnięcia Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów w latach 1981-86 i przewidywany rozwój w latach 1987-90. 1987-01 4241 4246
65 VII/1/3 Systemy informatyczne szkoły wyższej. Przykłady zastosowań. 1982-11 4247 4255
66 VII/1/3 Historia komputerów - Politechnika Warszawska 2015 4256 4259
67 VII/1/3 Nauczanie podstaw elektronicznej techniki obliczeniowej na Wydziałach Mechanicznym Technologicznym i Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. 1972-01 4260 4262
68 VII/1/3 Materiały z III zjazdu i konferencji 1995-09 4263 4304
69 VII/1/3 55-lecie Wydziału Cybernetyki 2023 4305 4310
70 VII/1/3 Początki informatyki wrocławskiej. Wspomnienia lata 1948 - 1968. 4311 4354

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×