Wyszukaj w kolekcji VII/1/20
Powrót  
Kolekcja: VII/1/20,
Tytuł kolekcjiII Kongres Nauki Polskiej - Podsekcja Informatyki
Daty skrajne1972
Język aktpl
Forma fizycznamaszynopisy
Liczba stron849
Uwagi
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji VII/1/20)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 VII/1/20 Referat Sekcji Automatyki, Informatyki i Pomiarów II Kongresu Nauki Polskiej 1973-03-14 1 27
2 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwoju automatyki w Polsce 1973-04-06 28 58
3 VII/1/20 Matematyczne podstawy systemow informatycznych 1972-05-20 59 62
4 VII/1/20 Spis referatów II Kongresu (Archiwum PAN) 1973 63 65
5 VII/1/20 Dzialalność społeczna stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT w zakresie rozwoju nauki polskiej 1972-10-24 66 73
6 VII/1/20 Programowanie, języki - problemy badawcze 1972-08-11 74 77
7 VII/1/20 Referat Sekcji Automatyki, Informatyki i Pomiarów II Kongresu Nauki Polskiej (wersja robocza) 1973-01-30 78 96
8 VII/1/20 Ośrodki obliczeniowe, sprawy koordynacji, nakłady 1972-06 97 128
9 VII/1/20 Zastosowania komputerów w sztuce 1972-08-17 129 136
10 VII/1/20 Szkolenie i kształcenie w zakresie informatyki 1972-08-30 137 156
11 VII/1/20 Zastosowanie maszyn liczących - projektowanie 1972 157 180
12 VII/1/20 Szkolenie kadr informatyki 1972 181 210
13 VII/1/20 Zastosowanie komputerów w medycynie 1972-10-09 211 224
14 VII/1/20 Automatyzacja kompleksowa procesów produkcyjnych 1972-06 225 236
15 VII/1/20 Kierunki i perspektywy rozwoju przemysłu informatyki na świecie 1972-11-29 237 239
16 VII/1/20 Sprzęt i architektura (R. Marczyński) 1972-11-27 240 277
17 VII/1/20 Uwagi do opracowania "szkolenie kadr informatyki" 1972-12-14 278 279
18 VII/1/20 Problemy naukowe informatyki 1972-11 280 339
19 VII/1/20 Uwagi związane z dyskusją nad projektem referatu Podsekcji Informatyki pt. "Problemy Naukowe Informatyki". 1972-12-02 340 342
20 VII/1/20 Koreferat referatu pomocniczego podsekcji Informatyki Kongresu Nauki Polskiej pt. "PROGRAMOWANIE, JĘZYKI" 1972-11-04 343 346
21 VII/1/20 Zagadnienia rozwoju przemysłu informatyki w Polsce na tle rozwoju informatyki w Polsce 1972-11-29 347 358
22 VII/1/20 Kierunki rozwoju systemów informacyjnych 1972-10 359 388
23 VII/1/20 Koreferat do referatu n.t. Matematyczne Podstawy Systemów Informatycznych 1972-11-10 389 390
24 VII/1/20 Informatyka na II Kongresie Nauki Polskiej 1973-09 391 392
25 VII/1/20 Referat syntetyczny Sekcji Informatyki, Automatyki i Pomiarów 1973-06-27 393 415
26 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe automatyki 1973-06-27 416 432
27 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe informatyki 1973-06-27 433 444
28 VII/1/20 Obrady Sekcji V Informatyki, Automatyki i Pomiarów 1973-06-27 445 456
29 VII/1/20 Udział informatyki w unowocześnianiu przemysłu i techniki 1973-09 457 459
30 VII/1/20 Wywiad z prof. Andrzejem Straszakiem 1973-09 460 463
31 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe informatyki 1973-09 464 467
32 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe informacji i dokumentacji naukowej 1973-06-27 468 493
33 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe nauk o organizacji i zarządzaniu 1973-06-27 494 511
34 VII/1/20 Referat syntetyczny Sekcji Nauk Matematycznych 1973-06 512 536
35 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe zastosowań matematyki. 537 553
36 VII/1/20 Nauka instrumentem socjalistycznego rozwoju Polski 1973-06-26 554 566
37 VII/1/20 Perspektywy rozwoju nauki polskiej 1973-06-26 567 625
38 VII/1/20 Nauka w Polsce Ludowej 626 669
39 VII/1/20 Stan i perspektywy rozwojowe geofizyki 1973-06 670 693
40 VII/1/20 Uchwala nr 16/71 Prezydium 1971-06-15 694 694
41 VII/1/20 Decyzja nr 72/71 Prezydium Rządu z dnia 29 czerwca 1971 r. w sprawie zwołania II Kongresu Nauki Polskiej. 1971-06-29 695 695
42 VII/1/20 Uchwala nr 1/71 Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej z dnia 18 X 1971 r. w sprawie programu prac przygotowawczych do II Kongresu 1971-10-18 696 700
43 VII/1/20 Uchwała nr 2/71 Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej z dnia 18 X 1971 r. w sprawie sieci sekcji i podsekcji Komitetu. 1971-10-18 701 708
44 VII/1/20 Uchwała nr 3/71 Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej z dnia 18 X 1971 r. w sprawie regulaminu Komitteu Organizacyjnego oraz regulaminu sekcji, podsekcji i komitetów problemowych. 1971-10-18 709 711
45 VII/1/20 Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej 1971-07-15 712 714
46 VII/1/20 Komisja Polityki Naukowej i Programu Rozwoju Nauki 1972-01-31 715 716
47 VII/1/20 II Kongres Nauki Polskie. Przygotowania i obrady 1973-12 717 761
48 VII/1/20 "Nauka w służbie Narodu". Uchwała II Kongresu Nauki Polskiej 1973-06-29 762 803
49 VII/1/20 Wykaz uczestników II Kongresu Nauki Polskiej 1973-06-26 804 849

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×