Wyszukaj w kolekcji VII/1/14
Powrót  
Kolekcja: VII/1/14,
Tytuł kolekcjiIMM - Instytut Maszyn Matematycznych
Daty skrajne1960 - 2015
Język aktpl
Forma fizycznaopracowania, mazynopisy, broszury, artykuły, notatki prasowe,
Liczba stron647
UwagiKolekcja gromadzi wyodrębniony zbiór materiałów dotyczących prac Instytutu Maszyn Matematycznych.
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji VII/1/14)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 VII/1/14 Medal XXX-lecia PTI dla IMM za wkład w rozwój polskiej informatyki 2012-12-17 1 1
2 VII/1/14 Parę słów z okazji Jubileuszu Instytutu Maszyn Matematycznych 1973-03 2 6
3 VII/1/14 Kierunki i cele dzialalności Instytutu Maszyn Matematycznych - jednostki zaplecza naukowo-badawczego WOG-MERA 1975-01 7 67
4 VII/1/14 Założenia centralnego programu badawczo-rozwojowego na lata 1986 - 1990 1985-07 68 111
5 VII/1/14 Spojrzenie na działalność Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie 2005 112 115
6 VII/1/14 Założenia centralnego programu badawczo-rozwojowego na lata 1986 - 1990. Informacje dodatkowe cz. I 1985-07 116 152
7 VII/1/14 Charakterystyka Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 8.7 "Technika komputerowa" 1987-05 153 161
8 VII/1/14 Zarządzenie Nr 29 Ministra Cyfryzacji z 22 października 2017 2017-10-24 162 164
9 VII/1/14 Statut Instytutu Maszyn Matematycznych (2011) 2011 165 171
10 VII/1/14 Decyzja nr 42 Ministra Cyfryzacji z 6 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Maszyn Matematycznych 2017-06-09 172 181
11 VII/1/14 Udzielenie zgody na cyfryzację Algorytmów 2015-01-05 182 182
12 VII/1/14 Zarządzenie nr 23 Ministra Cyfryzacji z 7 lipca 2017 r. 2017-07-07 183 184
13 VII/1/14 Rozporządzenie Rady Ministrów (projekt) 2017-12-14 185 198
14 VII/1/14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych. 2018-01-26 199 203
15 VII/1/14 Obchody 15-lecia Instytutu Maszyn Matematycznych 1973-07 204 205
16 VII/1/14 Osiągnięcia i perspektywy rozwojowe Instytutu Maszyn Matematycznych 1987 206 213
17 VII/1/14 Informatyka nr 3/1973 1973-03 214 249
18 VII/1/14 Sukces w trzeciej generacji 1976-06-24 250 253
19 VII/1/14 Analiza działalności Instytutu Maszyn Matematycznych 1964-07-21 254 284
20 VII/1/14 Koncepcja profilu i organizacji Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk 1968? 285 293
21 VII/1/14 Pismo - sprawa pokrycia potrzeb krajowych na maszyny do przetwarzania danych 1967-01-27 294 311
22 VII/1/14 Komisja Partyjno-Naukowo-Techniczna 1966-05 312 381
23 VII/1/14 Eksport urządzeń do ZSRR 1967-01-14 382 390
24 VII/1/14 Notatka na temat współpracy IMM z T-21 "ELWRO" w zakresie uruchamiania produkcji ZAM-21 1964-06-14 ? 391 395
25 VII/1/14 Ocena rozwoju prac w zakresie elektronicznych maszyn cyfrowych ZAM-3, ZAM-21, ZAM-41 w IMM 1964-07-11 396 400
26 VII/1/14 50 lat polskich komputerów. Historia romantyczna 2009 401 416
27 VII/1/14 Rezolucja pracowników IMM 15 marca 1968 r. 1968-03-15 417 417
28 VII/1/14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych 2015-12-31 418 418
29 VII/1/14 Proponowane kierunki prac badawczych pionu naukowego na lata 1976-1980. 1976 419 426
30 VII/1/14 Plan prac naukowo-badawczych na 1970 rok. 1970-04-14 427 447
31 VII/1/14 Projekt kompleksowego planu koordynacyjnego problemu 06.3.1 na lata 1971 - 1975. 1970-01-31 448 490
32 VII/1/14 Opracowanie komputera ODRA-1305 2018-11-23 491 492
33 VII/1/14 Wyższa matematyka CBA 2018-01-01 493 493
34 VII/1/14 Notatka ze spotkania przedstawicieli WZE Mera-Elwro i IMM 1973-06-29 494 495
35 VII/1/14 Protokół z konferencji w dniu 9.V.1966 r. w sprawie intensyfikacji prac w Instytucie Maszyn Matematycznych związanych z poprawieniem konstrukcji i technologii maszyny ZAM-41 1966-05-09 496 513
36 VII/1/14 Instytut Maszyn Matematycznych wzmocni potencjał badawczy NASK 2018-01-31 514 515
37 VII/1/14 XYZ, pierwszy polski komputer 2018-08-13 516 522
38 VII/1/14 Założenia projektowe rozwoju elektronicznych maszyn cyfrowych w Polsce w latach 1965-70. 1964 523 554
39 VII/1/14 Uchwała nr 149/62 Rady Ministrów z 27 kwietnia 1962 r w sprawie przekształcenia Zakładu Aparatów Matematycznych PAN w ... 1962-04-27 555 555
40 VII/1/14 Uchwała nr 82/69 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie zmiany podporządkowania Instytutu Maszyn Matematycznych. 1969-05-08 556 557
41 VII/1/14 IBM-701 jako wzorzec dla maszyny XYZ 2020-06-10 558 559

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×